VEDELGAASIBALLOONI MEELESPEA!
Vedelgaas (propaan-butaan) on kergesti süttiv, plahvatusohtlik, vedelikuks kokku surutud gaas. Vedelgaas ei ole mürgine, kuid on lämmatava toimega. Kui balloonist väljuv vedelgaas satub nahale, võib ta kiire aurustumise tõttu tekitada tugevat külmetust – põletushaavu. Üle +40oC temperatuuri juures võib balloon lõhkeda. Balloon tohib kasutamise ajal olla ainult püstises asendis.

Veel kasulikku internetist:

  • Balloonide kasutamise ja vahetamise reeglid, loe lisa
  • Vedelgaasiballooni vahetamine, loe lisa
  • Balloonide kasutamisjuhend, loe lisa

Mis on grillgaas (grillimise gaas)? Grillgaasi näol on tegemist suurema propaanisisaldusega gaasiga, tänu millele saate pikema perioodi vältel nautida väljas grillimist. Tänu propaanile toimub gaasi aurustumine balloonides ühtlaselt ja maksimaalse intensiivsusega. Samuti tuleb täheldada, et Grillgaas põleb efektiivselt ka – 10 C puhul, madalamatel temperatuuridel Grillgaasi põlemistõhusus aga langeb.

Soovitame autoklaavimisel kasutada gaasipõletit ja grilligaas balloonides.

 Soovitame gaasipõletitele balloone, mille gaasi mahutavus on 33 kg, 17 kg, 11 kg.

Grillimisel palume arvestada asjaoluga, et põletile oleks vaba õhu (hapniku) juurdepääs. Mitte kasutada kitsas või suletud ruumis. Suuremad põletid vajavad töötamiseks õhku. Näiteks 7,5KW põleti õhu vajadus 2,0 m3/h iga kW kohta.